Michu

12 tekstów – auto­rem jest Michu.

Los jest przeszłością i przyszłością. Te­raźniej­szość na­leży do nas 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 października 2010, 15:19

Pół biedy to jeszcze nie bogactwo 

myśl
zebrała 24 fiszki • 22 października 2010, 22:01

Poczu­cie włas­nej war­tości zmusza nas do podziele­nia się nią z dru­ga osobą. Człowieka po­pycha do te­go cieka­wość odzwier­cied­le­nia włas­nej oso­bowości w kimś in­nym, ko­go po­dobieństwo do nas, jest naj­większym pot­wier­dze­niem włas­nej, in­dy­widual­nej piękności. 

myśl

Jeśli któraś z twoich chorób psychicznych zbyt­nio się uwi­doczni, nazwą cię cho­rym psychicznie. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Is­tnieją od­miany sza­rości, które bar­dzo przy­pomi­nają czerń i biel. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Nic nie po­radzisz, że jes­teś jeżem.
Nic nie po­radzę, że chcę cię przytulić. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Mój prob­lem jest mną i do­tyczy Ciebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Im jes­teśmy od siebie da­lej, tym trud­niej jest byc nam ra­zem i tym trud­niej jest być nam osobno. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Trze­ba chcieć się znaleźć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Po­wie­dze­nie Ci, że jes­teś piękna, to tak, jak po­wie­dze­nie na­pot­ka­nemu na uli­cy kos­mi­cie, że jest zielony. 

myśl
zebrała 3 fiszki
Michu

I trzeba być wielkim przyjacielem i mocnym przyjacielem, żeby przyjść i przesiedzieć z kimś całe popołudnie tylko po to, żeby nie czuł się samotny. Odłożyć swoje ważne sprawy i całe popołudnie poświęcić na trzymanie kogoś za rękę.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Michu

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność